وبلاگ


کارکنان خلاق و پویا، سازمان موفق

1400/09/17
کارکنان خلاق و پویا، سازمان موفق
همپیمایی سازمانی
کارکنان سازمان ها همواره نقشی حیاتی در اجرای سیاست های سازمانی داشته اند و در سازمان هایی که اهمیت کار ایشان درک و محترم شمرده شده است، در بسیاری موارد در تعیین سیاست ها نقش پر رنگ داشته اند. مدیریت هماره به عنوان شاه کلید موفقیت سازمان ها بر شمرده است اما در برخی موارد، این مهم که بازوان اجرایی سازمان ها کارکنان هستند و حتی بهترین مدیران نیز توانایی اجرایی آنچنانی بدون کارکنان زبده، پویا و خلاق نخواهند داشت، مغفول واقع شده و از اهیمت به سزای کارکنان حرفی به میان نمی آید؛ این آفتی است که در برخی موارد دامن گیر مدیران شده و متاسفانه این آفت، در ایران، به علت غفلت کلی از علوم مدیریتی، خصوصا مدیریت منابع انسانی، بیش از دیگر نقاط جهان گریبان گیر سازمان هاست.
کارکنان سازمان ها همواره نقشی حیاتی در اجرای سیاست های سازمانی داشته اند و در سازمان هایی که اهمیت کار ایشان درک و محترم شمرده شده است، در بسیاری موارد در تعیین سیاست ها نقش پر رنگ داشته اند. مدیریت هماره به عنوان شاه کلید موفقیت سازمان ها بر شمرده است اما در برخی موارد، این مهم که بازوان اجرایی سازمان ها کارکنان هستند و حتی بهترین مدیران نیز توانایی اجرایی آنچنانی بدون کارکنان زبده، پویا و خلاق نخواهند داشت، مغفول واقع شده و از اهیمت به سزای کارکنان حرفی به میان نمی آید؛ این آفتی است که در برخی موارد دامن گیر مدیران شده و متاسفانه این آفت، در ایران، به علت غفلت کلی از علوم مدیریتی، خصوصا مدیریت منابع انسانی، بیش از دیگر نقاط جهان گریبان گیر سازمان هاست.
اهمیت نقش و وظایف کارکنان سازمان ها از آن رو است که اولا تمام سیاست ها و تصمیمات مدیریتی سازمان ها توسط ایشان اجرا میشود و در صورتی که همدلی با سازمان نداشته باشند، نمیتوان از ایشان انتظار بازدهی حداکثری داشت؛ ثانیا در هر تصمیم گیری، حتی تصمیماتی که توسط خبره ترین مدیران اتخاذ میشود، بسیاری از مسائل تا پیش از اجرا ناشناخته باقی میمانند و در مرحله اجرا خود را بروز میدهند و در این موقع لازم است تا کارمندان از توان اجرایی و خلاقیت خویش بهره گیرند تا سیاست ها و تصمیمات مدیریت سازمان تلف نشود؛ ثانیا این نکته در بسیاری موارد مغفول واقع میشود که به همان اندازه که کارکنان نیاز به شغل دارند، مدیران نیز نیازمند کارکنان هستند و در صورتی که همراهی کارکنان نه از سر وفاداری، که صرفا از سر نیاز باشد، نمیتان انتظار صبر در هنگامه بحران ها و چالش ها را از ایشان داشت و نیز سازمان با هر موقعیت شغلی بهتری، یک یا چند تن از کارکنان خود را از دست میدهد و این خود بدین معناست که چنین سازمانی روی آب بنا شده و اصطلاحا «از پای بست ویران است».
با ذکر این مقدمات، اهمیت بخش مدیریت منابع انسانی در سازمان ها تبیین شده و مشخص میگردد چرا از مهم ترین مسائل مدیریتی در جهان امروز برشمرده میشود. حال که این مبانی ذکر شد لازم است تا کمی درباره محیط کاری ایده آل صحبت کرده و اهداف مدیریت در بخش منابع انسانی را شرح دهیم.
نظر به سبک زندگی در عصر کنونی و شکل گیری مفهوم «انزوای مدرن»، که ناشی از قطع و یا کمرنگ شدن بسیاری از ارتباطات عاطفی در زندگی امروزی است، روشن شد که بسترهایی که بتانند نیازهای عاطفی افراد را ارضا کنند، وابستگی افراد را به خود تضمین مینمایند که این واقعیت در جهان امروز اهمیت و نقشی دو چندان یافته است. با در نظر گرفتن این مهم، اهداف اصلی مدیریت منابع انسانی را میتوان اینگنه شرح داد: ایجاد محیط کاری امن از نظر روانی برای کارمندان و شکل دادن روابط مبتنی بر رفاقت و صمیمیت میان آن ها و مدیریت سازمان. انگیزه این اهداف بازدهی حداکثری کارکنان، پویایی ایشان، ایجاد تمایل به پیشرفت شخصی و شغلی و بهبود روند سازمانی در ایشان و افزایش این میل، ایجاد انگیزه برای ابداع در کارکنان، افزایش وفاداری شغلی در آن ها، کمک به همنوع، ترسیم چهره ای محبوب از کارکنان به عنوان نماینده های سازمان و در نهایت افزایش سود و بازدهی سازمان است. 
از میان راه های بسیاری که میتوان برای دستیابی به این اهداف ترسیم کرد، برخی ازآن ها، به علت بازدهی بالاتر و هزینه کم تر، به عنوان کلیشه های ثابتی در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال در سازمان های کوچک، تفریحات گروهی کارکنان، تعبیه بازی در محیط کار، گروه بندی افراد برای اعزام به ماموریت ها به صورت چرخشی و سفرهای دسته جمعی از جمله مهم ترین این کلیشه هاست. در سازمان های بزرگ راه ها کمی متفاوت و متناسب با عرظ و طول سازمان، هزینه برند که از آن جمله میتوان به ساخت سالن غذاخوری مشترک، خرید یا اجاره مجموعه های تفریحی برای تفریحات گروهی کارکنان، تدبیر سرویس برای کارکنان و چینش اجزای محیطی سازمان به نحوی که حداکثر تعامل میان کارکنان برقرار شود اشاره کرد.
در میان راهکارهای حوزه مدیریت منابع انسانی، راهکار نوینی با الهام از مدیریت کلان شهری و مباحث جامعه شناسی آن، خصوصا در حوزه سرمایه های اجتماعی، شکل گرفته است با عنوان carpooling (کارپولینگ) که در زبان فارسی به همپیمایی ترجمه شده است و عبارت است از: استفاده از حداکثر ظرفیت خودروهای شخصی. طی این راهکار، هر خودرو در هر پیمایش، چهار نفر را حمل خواهد نمود که در سازمان ها بایستی از میان کارکنان، آن هایی که محل سکونتشان نزدیک به یکدیگر است شناسایی و به این سمت سوق داده شوند که سفرهای شغلی خود (با مبدا و مقصد محل کار) را با یکدیگر بپیمایند. همانگونه که گفته شد هم پیمایی راهکاری است در مدیریت کلان شهری اما از آن رو مورد توجه مدیران سازمان ها و صنایع قرار گرفت که تاثیر آن در ارتباطات انسانی کشف شد و در حوزه مدیریت منابع انسانی دانستند که میتوان بدون صرف هزینه، صمیمیت و امنیتی که مطلوب است میان کارکنان برقرار شود، را، لا اقل بخش از آن را، ازاین طریق به دست آورند.
هیرا به عنوان استارتاپ فعال هم پیمایی در ایران، با الگو برداری از نمونه های موفق خارجی همپیمایی سازمانی را از جهت منافع و اهمیت فراوان در خدمات خود ارائه میدهد و قادر است تا متناسب با فرهنگ و شرایط سازمان های مختلف، برنامه های متفاوتی برای ایشان طراحی و اجرا نماید؛ کافی است از منوی سایت به بخش همپیمایی سازمانی مراجعه کنید.
 
 

جدیدترین ها


چرا همپیمایی کنیم؟

پوشش هزینه های خودرو

با همپیمایی در هیرا، هزینه های ماشینت رو هیرا پرداخت میکنه یعنی خرج ماشینت از این جیب به اون جیبه

کاهش هزینه سفر

با همپیمایی در هیرا، هزینه های سفر کمتر از حمل و نقل عمومی و چیزی نزدیک به صفر در میاد

صرفه جویی در وقت

وقتی ترافیک توی خیابون نباشه، جای پارک هم از قبل آماده باشه، دیگه رفت و آمد خیلی زمان نمیبره

تفریحِ سفر

با هم بودن عامل مشترک همه‌ی تفریح‌هاست؛ مخصوصا وقتی با دوست و همکارت همپیمایی کنی