کارپولینگ سازمانی


همپیمایی در سفرهای شغلی

مدیریت سازمان آنچنان مهم است که نقطه تفاوت سازمان ها را مدیریت برشمرده اند و هر چه در سازمان بازدهی بدون افزودن به هزینه ها افزایش یابد و هزینه ها بدون افت بازدهی کم شوند، مدیریت موفق تر بر شمرده میشود.

هم پیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) راهکاری است که ابتدا در مدیریت کلان شهری برای مدیریت سفرهای شهری به منظور کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت و افزایش سرمایه اجتماعی ابداع و به کار گرفته شد. پس از اجرا و برآورده کردن پیش بینی ها، همپیمایی مورد توجه سازمان ها و مدیران صنایع و مجموعه ها قرار گرفت تا از استفاده از آن در بخش حمل و نقل، به غیر از مزایای حمل و نقلی آن، از مزایای هم پیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) در بخش مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیطی و اجرایی نیز بهره ببرند. این تاثیرات آنچنان بود که بسیاری از سازمان هایی که واحد حمل و نقلل نداشتند نیز با پرداخت مبالغی بسیار کم، کارکنان خود را به همپیمایی ترغیب نمودند تا به واسطه ی استفاده کارکنان از همپیمایی (carpooling به فارسی: کارپولینگ) بتوانند از بسیاری از هزینه های بخش مدیریت محیطی، مدیریت اجرایی و مدیریت منابع انسانی بی نیاز شوند.

در این راهکار، به جای افزایش وسایل نقلیه و تدبیر سرویس سازمانی برای کارکنان، بخشی از هزینه ی واحد حمل و نقل به مدیریت و ترغیب کارکنان برای همپیمایی اختصاص داده میشود و مابقی این هزینه برای سازمان ذخیره میشود. اجرای این روش از سویی به سود کارکنان نیز هست؛ چرا که بخشی از هزینه ی حمل و نقل صرف حمایت سازمان از آن ها می شود و این حمایت ها به نسبت هزینه ی بسیار کمی که برای استفاده از خودروی خود طبق قواعد این راهکار می پردازد به مراتب بیشتر است. (با نحوه اجرای هم پیمایی در سازمان ها آشنا شوید).

همپیمایی
سازمان
همپیمایی سازمانی
مدیریت کلان شهری
منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
سرمایه اجتماعی
مدیریت حمل و نقل
ایاب و ذهاب کارکنان

چرا همپیمایی کنیم؟

پوشش هزینه های خودرو

با همپیمایی در هیرا، هزینه های ماشینت رو هیرا پرداخت میکنه یعنی خرج ماشینت از این جیب به اون جیبه

کاهش هزینه سفر

با همپیمایی در هیرا، هزینه های سفر کمتر از حمل و نقل عمومی و چیزی نزدیک به صفر در میاد

صرفه جویی در وقت

وقتی ترافیک توی خیابون نباشه، جای پارک هم از قبل آماده باشه، دیگه رفت و آمد خیلی زمان نمیبره

تفریحِ سفر

با هم بودن عامل مشترک همه‌ی تفریح‌هاست؛ مخصوصا وقتی با دوست و همکارت همپیمایی کنی