نحوه اجرای همپیمایی رویدادی


هیرا در رویدادها چگونه به برگزار کنندگان و شرکت کنندگان کمک میکند؟

 برای همپیمایی در رویداد، دو راه میتوان متصور بود: یک آن که شرکت کنندگان از طریق اپلیکیشن به همپیمایی بپردازند و دیگر آن که همپیمایی شرکت کنندگان از طریق برگزار کنندگان مدیریت شود. درباره راه اول، کافیست افراد در اپلیکیشن محل برگزاری رویداد مربوط را انتخاب نمایند تا با افرادی که مسیری مشابه آن ها دارند آشنا شده و به همپیمایی بپردازند. برگزار کنندگان در این روش نقشی ندارند و میتوانند برای بهره مندی از مزایای همپیمایی در رویداد، شرکت کنندگان را به همپیمایی ترغیب نمایند.

در روش دوم، که برگزاری همپیمایی در رویداد با مدیریت و نقش پذیری برگزار کنندگان انجام میشود، تیم هیرا با برررسی نوع رویداد، شخصیت شرکت کنندگان، موضوع رویداد و اطلاعات لازم دیگر، برنامه ای مخصوص به آن رویداد طراحی و اجرا میکند تا به غیر از مزایای محیطی و ترافیکی همپیمایی، با استفاده از قواعد همپیمایی، حضور افراد در آن رویداد را عمق ببخشد و تاثیرگذاری رویداد در افراد را افزایش دهد.


چرا همپیمایی کنیم؟

پوشش هزینه های خودرو

با همپیمایی در هیرا، هزینه های ماشینت رو هیرا پرداخت میکنه یعنی خرج ماشینت از این جیب به اون جیبه

کاهش هزینه سفر

با همپیمایی در هیرا، هزینه های سفر کمتر از حمل و نقل عمومی و چیزی نزدیک به صفر در میاد

صرفه جویی در وقت

وقتی ترافیک توی خیابون نباشه، جای پارک هم از قبل آماده باشه، دیگه رفت و آمد خیلی زمان نمیبره

تفریحِ سفر

با هم بودن عامل مشترک همه‌ی تفریح‌هاست؛ مخصوصا وقتی با دوست و همکارت همپیمایی کنی