همپیمایی رویدادی


در رویدادها چگونه به همپیمایی بپردازیم؟

 رویدادها، اعم از نمایشگاه ها، فروشگاه ها، اکران های سینمایی، کنسرت ها، رویدادهای آموزشی و...، با هر انگیزه ای برگزار شوند، مستلزم آنند که افراد در آن ها شرکت داشته باشند. استفاده شرکت کنندگان از خودروی شخصی باعث میشود تا مسیرهای منتهی به محل برگزاری رویداد شلوغ شده و نیز جای پارک موجود کفاف خودروها را ندهد؛ نتیجه این امر آن است که اولا به خاطر این مسائل افراد از حضور در آن رویداد منصرف میشوند و ثانیا انتظاراتی که برگزار کنندگان داشته اند برآورده نشود.

همپیمایی که از راهکارهای مدیریت کلان برای کنترل و کاهش ترافیک است، هدف خود را استفاده حداکثری از ظرفیت خودروهای در حال تردد از طریق تجمیع افراد در خودروها قرار داده است. فایده چنین کاری در رویدادها آن است که نسبت افراد حاضر به نسبت ماشین ها، در بیشترین حالت و استفاده همه شرکت کنندگان ازخودروهای شخصی 4 به 1 خواهد شد و در صورت تناسب رویداد با محیط برگزاری، مشکلات ترافیک و کمبود جای پارک، نه گریبان برگزار کنندگان را خواهد گرفت و نه گریبان علاقه مندان به شرکت در رویداد را. همپیمایی حتی اگر در حالت ایده آل اجرا نشود و محیط برگزاری رویداد با آن رویداد هماهنگ و متناسب نباشد، باز مفید فایده بوده و مشکلات محیطی رویداد ها را تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد