تعریف همپیمایی


همپیمایی (carpoolingبه فارسی: کارپولینگ) چیست؟

 ظرفیت جمعیتی شهرها مسأله‌ای حیاتی است که در عصر حاضر باعث بروز مشکلات بسیاری شده است؛ چه آن که  اولا فرهنگ و سبک زندگی رایج افراد یک جامعه می‌تواند ظرفیت مورد نیاز را تغییر دهد و ثانیا بایستی این ظرفیت ها با تغییرات جمعیتی تغییر یابند.

یکی از چالش بر انگیزترین حوزه‌ها در مدیریت کلان شهری حوزه حمل و نقل است. این حوزه، به علت درگیری مستقیم با خیابان‌ها و معابر، به عنوان یکی از اصلی‌ترین معیارهای معماری شهری، از حساسیتی دوچندان برخوردار است و نیز به خاطر تبعاتی که در حوزه های مختلف، نظیر محیط زیست و ترافیک می‌گذارد، آنچنان مهم است که در هر تصمیم گیری بایستی مد نظر قرار گیرد.

در میان راه‌های گوناگون مدیریت حمل و نقل، یکی از مهم ترین بخش‌ها مربوط به مدیریت سفر (به عنوان هسته اصلی نظام حمل و نقل) است. در این میان، یکی از راه‌هایی که برای مدیریت سفرها مطرح شده است، مفهومی است با عنوان carpooling که در فارسی به «همپیمایی» ترجمه شده است. در این راهکار استفاده از حداکثر ظرفیت خودروهای شخصی در حال تردد، به جای افزایش ظرفیت معابر و وسائل حمل و نقل، مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد؛ به نحوی که به ازای هر چهار نفر که سفر خود را با خودروی شخصی انجام می‌دهند، یک خودروی در حال تردد وجود داشته باشد.