وبلاگ


مجموعه مطالب همپیمایی سازمانی

کارکنان خلاق و پویا، سازمان موفق

1400/09/17

کارکنان خلاق و پویا، سازمان موفق

کارکنان سازمان ها همواره نقشی حیاتی در اجرای سیاست های سازمانی داشته اند و در سازمان هایی که اهمیت کار ایشان درک و محترم شمرده شده است، در بسیاری موارد در تعیین سیاست ها نقش پر رنگ داشته اند. مدیریت هماره به عنوان شاه کلید موفقیت سازمان ها بر شمرده است اما در برخی موارد، این...

چالش‌های مدیریت اجرایی و مدیریت محیطی سازمان‌ها و راهکارهای آن

1400/05/17

چالش‌های مدیریت اجرایی و مدیریت محیطی سازمان‌ها و راهکارهای آن

مدیریت محیطی سازمان، به عنوان یکی از وظایف و زیرشاخه‌های مدیریت اجرایی، بر مدیریت صحیح فضای در اختیار سازمان و استفاده‌ی حداکثری و بهینه از آن تاکید دارد. هم چنین این واحد موظف است میزان اشغال فضای سازمان در محیط پیرامون، خصوصا محیط شهری، را مدیریت نماید؛ به نحوی که...

هم پیمایی (carpooling)، راهکار جدید مدیریتی

1400/05/15

هم پیمایی (carpooling)، راهکار جدید مدیریتی

اهمیت استفاده از روش های نوین مدیریتی بر همگان آشکار است؛ راهکارهایی که بازدهی بیشتری در قبال هزینه ی کم تر به سازمان ها و مجموعه ها ارائه میکنند. همپیمایی یکی از این روش های جدید است که در بخش حمل و نقل، مدیریت منابع انسانی و مدیریت محیطی به کمک مدیریت سازمان ها می آید

صمیمیت، عامل پویایی سازمان‌ها و ایده آل مدیریت منابع انسانی

1400/05/13

صمیمیت، عامل پویایی سازمان‌ها و ایده آل مدیریت منابع انسانی

نقش کارکنان در موفقیت هر سازمان و اهمیت توجه به آنان در تصمیم گیری ها کاملا بدیهی است. کارمندان هنگامی که محیط شغلی خود را امن بیابند و با همکاران خود صمیمی باشند، حد اکثر توان خود را در محیط کاری به کار بسته و حتی قادرند دست به ابداعات وخلاقیت بزنند. همپیمایی، به عنوان یکی از...

روش انجام مسئولیت اجتماعی بدون هزینه برای سازمان‌ ها از طریق هم پیمایی سازمانی

1400/05/12

روش انجام مسئولیت اجتماعی بدون هزینه برای سازمان‌ ها از طریق هم پیمایی سازمانی

مسئولیت اجتماعی، مسأله مهمی برای سازمان هاست چرا که هم در مواردی  اجباری است و هم به آن ها در جلب اعتماد عمومی و کسب اعتماد جامعه کمک بسیاری میکند. راه های زیادی نیز برای انجام مسئولیت اجتماعی هست که در این مقاله، ضمن معرفی و توضیح برخی از آن ها، به راهکاری نوین میپردازیم که...