نحوه اجرای همپیمایی عمومی


هیرا چگونه افراد را همپیما میکند؟

 برای انجام همپیمایی کافی است اپلیکیشن هوشمند هیرا را از google play و یا وبسایت هیرا دانلود کنید و با ثبت مسیر و سفر خود در اپلیکیشن، به هم پیمایی بپردازید.


چرا همپیمایی کنیم؟

پوشش هزینه های خودرو

با همپیمایی در هیرا، هزینه های ماشینت رو هیرا پرداخت میکنه یعنی خرج ماشینت از این جیب به اون جیبه

کاهش هزینه سفر

با همپیمایی در هیرا، هزینه های سفر کمتر از حمل و نقل عمومی و چیزی نزدیک به صفر در میاد

صرفه جویی در وقت

وقتی ترافیک توی خیابون نباشه، جای پارک هم از قبل آماده باشه، دیگه رفت و آمد خیلی زمان نمیبره

تفریحِ سفر

با هم بودن عامل مشترک همه‌ی تفریح‌هاست؛ مخصوصا وقتی با دوست و همکارت همپیمایی کنی