هم پیمایی عمومی


همپیمایی با مردم

25 درصد کافیست!

این جمله، ایده ی اصلی همپیمایی (carpiiling به فارسی: کارپولینگ به معنی با هم پیمودن) است. 

همپیمایی برای نخستین بار در 1970 در ایالات متحده امریکا و به عنوان راهکاری برای گذر از بحران سوخت اجرا شد اما به خاطر موفق بودن، پس از آن رها نشد و اتفاقا به خاطر مزایای ثانویه ای که داشت، از شیوه های مدیریتی کلان مورد علاقه دولت ها و شهرداری ها شد. 

از میان چهار خودرو که هر کدام یک نفر را در مسیری مشترک حمل میکنندد، تنها یکی، یعنی 25 درصد مورد نیاز و سه تای مابقی اضافه است و این یعنی 75 درصد از خودروهای در حال تردد تنها برای اتلاف منابع، تولید ترافیک و آسیب رساندن به محیط زیست تردد میکنند.

پر واضحح است که همپیمایی قادر است مصرف سوخت، آلودگی هوا، ترافیک، هزینه ها و احتمال تصادفات را کاهش دهد؛ نتایجی که هر راهکار مدیریت کلان قادر است تنها یکی از آن ها را به ارمغان آورد.