نحوه اجرای هم پیمایی در سازمان ها


هیرا چگونه همپیمایی را در سازمان ها اجرا میکند؟

 هیرا چگونه همپیمایی سازمانی را اجرا میکند؟

تیم هیرا با تخصص و دانش فنی خود، بسته به این که سازمان متقاضی همپیمایی دارای واحد حمل و نقل باشد و یا سرویس سازمانی برای کارکنان خود داشته باشد یا نه، پس از جامعه شناسی کارکنان و دریافت اطلاعات لازم، و پس از آن تحلیل این اطلاعات، قادر است تا برای هر سازمان برنامه ای جدا و مخصوص آن سازمان در بهینه ترین حالت طراحی کند تا هم در هزینه های سازمان صرفه جویی شود و هم سازمان از تمامی مزایایی که میتواند همپیمایی برای سازمان ها داشته باشد بهره ببرد.


چرا همپیمایی کنیم؟

پوشش هزینه های خودرو

با همپیمایی در هیرا، هزینه های ماشینت رو هیرا پرداخت میکنه یعنی خرج ماشینت از این جیب به اون جیبه

کاهش هزینه سفر

با همپیمایی در هیرا، هزینه های سفر کمتر از حمل و نقل عمومی و چیزی نزدیک به صفر در میاد

صرفه جویی در وقت

وقتی ترافیک توی خیابون نباشه، جای پارک هم از قبل آماده باشه، دیگه رفت و آمد خیلی زمان نمیبره

تفریحِ سفر

با هم بودن عامل مشترک همه‌ی تفریح‌هاست؛ مخصوصا وقتی با دوست و همکارت همپیمایی کنی